Loading...
SMT Enerji

Güneş Enerji Sistemleri Montaj Aşamalarında Dikkat Edilmesi Gerekenler ?

Güneş enerjisi, sürdürülebilir bir dünya için çevre dostu alternatif enerji kaynakları arasında en çok tercih edilen enerji türlerindendir. Kurulan enerji sistemlerinin planlanması ve uygulanması aşamalarının detaylı incelemelerle yapılması gerekir. Bu yazımızda güneş enerji sistemleri montaj aşamasında dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdik.

Güneş Enerji Sistemleri Kuruluş Aşamaları Ve Önemli Noktaları

Güneş enerji sistemi kullanımında verimlilik için panel seçimi, montaj türü ve yeri gibi konulara dikkat edilmelidir.

1.Konstrüksiyon Montajı

Sisteminin temelini oluşturan konstrüksiyon montajının türü ve malzemesi çatı tipine göre çeşitlilik gösterir. Alüminyum konstrüksiyon montajı yaygın olarak tercih edilmektedir. Montaj yapılacak zeminin rüzgar yüküne ve panel ağırlıklarına mukavemet gösterebilecek sağlamlıkta olması gerekir.

2.Panel Montajı

 • Panel montajı esnasında yük, profil ve ayaklara dengeli şekilde dağılmalıdır. Aksi durumlarda özellikle kış aylarındaki yağışların etkisiyle çatı ve panelde hasarlar oluşabilir.
 • Klemp adı verilen panel tutucular ağırlığı eşit taşıyacak şekilde doğrusal monte edilmelidir.
 • Rüzgarlı havalarda panellerin hareket etmemesi için klempler panellere boşluk bırakılmadan sıkılmalıdır.

3.İnverter Montajı

Şebekeye istenen gerilim ve frekansta güç aktaran, DC-AC güç dönüşümü yapan cihazlara inverter denir. İnventer montajı esnasında;

 • Dübel ve vidalar duvara sağlam monte edilmeli,
 • İnverter şebeke bağlantısı sağlandıktan sonra izole edilmelidir.

4.Kablo Bağlantıları

Kablo bağlantıları yapılırken polaritenin ve kablo izolasyonunun doğru bir şekilde yapılmasına özen gösterilmelidir. Bu doğrultuda konnektörlerin korozyona uğramaması için yerle teması kesilmelidir.

Kabloların inventere taşındığı spiral boruların giriş bölümlerine köpük sıkılarak kablolar haşere, yağmur suyu gibi zararlı dış etkenlerden korunmalıdır. Spiral boruların rüzgarda savrulmasını önlemek adına boru kelepçeler kullanarak sabitleme yapılmalıdır.

5.Topraklama

Topraklama ile sistemin aşırı gerilim ve yıldırım etkisiyle zarar görmesi engellenir.

6.GES Pano

10 kW altı projelerde GES pano kullanılması gerekmektedir. Bu panolarda enerji, güç kabloları vasıtasıyla diğer panoya aktarılarak güvenlik sağlanır. GES panoları; sayaç, güvenlik ve iç ihtiyaçlar için gerekli ekipmanları barındırır. Kablolarda izolasyon malzemeleri kullanılarak temas, zararlı dış etkenler ve kısa devre ihtimali önlenmelidir.

Güneş Enerji Sistemleri Montajı Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Güneş enerji sistemleri montajı için güneş ışınlarından maksimum verim alınacak güney cephe tercih edilir. Güney cephede bulunan alüminyum konstrüksiyon panellerin gölgede kalmayacak ve önlerinin kapanmayacak şekilde montajı yapılmalıdır. Güneş enerji sistemleri montajı sırasında dikkat edilmesi gereken diğer teknik detaylar şunlardır:

 • Solar montaj sistemleri yapılırken statik açıdan sorunlarla karşılaşılmaması için profesyonel firmalar bünyesinde çalışan mühendislerden destek alınmalıdır. Doğru bir projelendirme için analiz ve tespitlerin detaylı çalışmalarla oluşturulması gerekmektedir.
 • Montajı yapılacak panellerin projelendirilmesi sonrası oluşturulan sistem planının detaylı incelenmesi ve problem çıkarıp çıkarmayacağı tespit edilmelidir.
 • Elektrik tesisatı kontrol edilerek ana panoda yapılacak değişiklikler ve maliyetleri belirlenmelidir.
 • Panoda kullanılacak ürünler 1. sınıf kalitede tercih edilmelidir.
 • Güneş enerji sisteminin verimliliğini düşürebilecek havalandırma, baca, cephedeki paneller gibi unsurlar belirlenerek montaj projelendirmesi yapılmalıdır.
 • Tüm sisteme topraklama kontrolü yapılmalıdır.
 • Elektrik tesisatının topraklama kapasitesi tespit edilerek inventer ile uygunluk durumu test edilmelidir. Tespit edilen değerin olabildiğince alt eşiğe düşürülmesi için gerekli işlemler uygulanmalıdır.
 • Olası voltaj düşüşü ve yüklenmesi durumlarını şebekede önceden tespit etmek gerekir. İnventer belirlenen eşik aralıklarında çalıştırılarak enerji kayıpları minimize edilmelidir.
 • Yapının bütününe ve montaj yapılacak çatı kısmına zarar verilmeden izolasyon yapılmalıdır.
 • Güneş panellerinde ileride oluşabilecek mikro çatlakları önlemek için klemp basma noktaları doğru şekilde konumlandırılmalıdır.
 • İzleme sistemi doğru çalışacak şekilde yapılmalı ve kontrol edilmelidir.
 • Zeminde kullanılacak malzeme ve ekipmanların paslanmazlık raporu, garanti süresi ve şartlarına dikkat edilmelidir. Bu raporlar sistem kurulumunu yapacak firmadan istenmelidir.
 • Kullanılan kablolar 1500 V TEDAŞ Şartnamesine uygun olmalıdır. Kabloların kanal ve çıkış noktaları düzgün izole edilmelidir.
 • AC kabloları gerilim düşüm hesabına uygun, doğru kesitte ayarlanmış olmalıdır.